Eszközbeszerzés az IP Tender Kft-nél

 • Kedvezményezett neve: IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Projekt címe: Eszközbeszerzés az IP Tender Kft-nél
 • Támogatás összege: 25.500.000 Ft
 • Támogatás mértéke: 66 %
 • Tervezett vagy tényleges befejezési dátum: 2020.12.31.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-01435

A projekt a terveknek megfelelően megvalósult. A projekt keretében két gépet szereztünk be. Egy ráülős rotoros betonsimítót és egy vibrációs tömörítő hengert. A megvalósítási időszak alatt fenntartottuk a vállalt létszámot.


Kapacitásbővítő beruházás az IP TENDER Kft-nél

 • Kedvezményezett neve: IP TENDER Kft.
 • Projekt címe: Kapacitásbővítő beruházás az IP TENDER Kft-nél
 • Támogatás összege: 25 093 360 Ft
 • Támogatás mértéke: 50%
 • Tervezett vagy tényleges befejezési dátum: 2018.04.30
 • Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-16-2017-00674

Az IP Tender Kft. egy tipikus tudásorientált vállalkozás, amely az egyik leghátrányosabb helyzetű térségben, Békés városában tevékenykedik. Fő tevékenységei a tanácsadás, illetve az építőipari tevékenység. Árbevételének döntő többségét ezen utóbbi tevékenységből éri el, illetve ezen tevékenységnek köszönheti rendkívül magas árbevétel-arányos eredményét is. A pályázó egy tipikus alvállalkozó, amely a nagyobb cégektől nyer megbízásokat, amelyeket kiemelkedő minőségben hajt végre, így szinte versenyeznek érte a megbízók.

Jelen projekt alapját is a kiemelkedő szakmai hírnév adja, ugyanis több olyan eszközre van szüksége a pályázónak az építőipari tevékenységéhez, amelyek magas önköltség ellenére is rendkívül gyors tőkemegtérülést eredményeznek. A cég gazdálkodási adatait megvizsgálva megállapíthatjuk azt, hogy a statisztikai állományi létszám csökkenést mutatott az elmúlt három évben, azonban ez a csökkenés nem gazdálkodási hanyatlást jelent, hanem a hatékonyság növekedését. Ennek nagyon jó indikátorai a duplájára nőtt árbevétel mellett, a duplájára nőtt adózott eredmény is.

A pályázó a projekt keretében 2 darab árokásó-rakodó gépet vásárol, amellyel a ház- illetőleg ingatlan építési tevékenységét erősíti. Mivel az alapok elkészítéséhez szükséges eszközparkot szerzi be, ezen eszközök azért kiemelten fontosak, mivel eddig a vállalkozás nem rendelkezett megfelelő kapacitással ahhoz, hogy teljes ingatlanokat építsen fel. Megbízóinak alvállalkozót kellett ugyanazon projekthez megbízniuk. Ki kell emelni azt, hogy jelen eszközpark alkalmassá teszi a céget arra, hogy útépítési projektekben is részt vegyen.  A fejlesztéssel a pályázónak lehetősége nyílik arra, hogy növelje árbevételét, hiszen ugyanazon projekteken nagyobb megbízási volument, ezáltal nagyobb árbevételt érhet el. Továbbá abban, amiben a cég a legerősebb, a hatékonyság terén nagy előrelépést tud tenni. Ezáltal várhatóan nemcsak abszolút értékre értelmezve, hanem relatív mértékben is növekszik az üzemi tevékenység eredménye.

A projekt keretében 2 db Caterpillar típusú árokásó gép kerül beszerzésre, 4,4 literes térfogattal, 100 lóerős teljesítménnyel. A gépek önsúlya 9600 kg, maximális rakodási magasságuk 2,8 méter, maximális árokásási mélységük 5,6 méter. A gépek működtetéséhez a pályázó két fő szakképzett munkaerőt is alkalmaz, így a munkahelyteremtéshez is hozzájárul a projekt. A pályázó két árokásó-rakodó gépet vásárol. Ezek a gépek alkalmasak részint árkot, útalapot vagy ingatlanok alapját ásni, illetve alkalmasak maximálisan 2,8 m magasságig rakodni. Működtetése viszonylag egyszerű, mivel a legegyszerűbb technológiát alkalmazzák, vagyis részint árkot ásnak, részint földet vagy egyéb ömlesztett anyagot rakodnak szállító járműre vagy egy kijelölt másik helyre. A beszerzésre kerülő gépek jelentős technológiai előrelépést jelentenek a cég számára, mivel a leghatékonyabban tudják ezen berendezésekkel, mind az ásás, mind a rakodási munkákat elvégezni. Ezáltal, rövidebb idő alatt realizálódik a megbízás árbevétele, illetve a rövidebb ideig tartó munkavégzés miatt, mind a közvetlen, mind a közvetett költségek fajlagos értéke csökkenést mutat. A gépekkel a pályázó képes lesz külön munkafeladatokat elvállalni, illetve képes lesz eddigi ajánlatait további tevékenységekkel kibővíteni, ami árbevételt növelő hatást mutat, és az eredményt is növeli. Ezen kapacitásnövelés várhatóan azonnali árbevétel-növekedésben realizálódik.